Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Ägarstyrning och förvaltning av bolagen med statligt ägande
Information
Departementsråd Anna Magnusson och kansliråd Per Lundkvist, Näringsdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november kl. 10.00.

Bilagor