Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-15 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ev. övriga ärenden

4. Kommerskollegium, Business Sweden, Exportkreditnämnden
Information
Generaldirektör Anna Stellinger och stf. generaldirektör Oscar Wåglund Söderström, Kommerskollegium
Verkställande direktör Ylva Berg och vice vd Ulrika Cederskog Sundling, Business Sweden
Generaldirektör Anna-Karin Jatko och chefen för affärsområde stora företag Marie Aglert, Exportkreditnämnden

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 november kl. 11.00.

Bilagor