Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Allmänna rådet (GAC) den 30 november 2018
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet.

3. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november kl. 10.00.

Bilagor