Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-22 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Förordning om programmet för den inre marknaden
Överläggning (punkt 4 på KKR:s dagordning)
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

3. Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29–30 november 2018
Information (punkterna 3, 6–9 på KKR:s dagordning)
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

4. Utskottets planering
Föredragande: JF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november kl. 11.00.

Bilagor