Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 24 september 2019
Information (punkterna 3 och 4 på den kommenterade dagordningen)
Statssekreterare Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet

2. Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26–27 september 2019
Information (punkterna 3a och 3b på KKR:s dagordning)
Statssekreterare Stina Billinger, Näringsdepartementet

3. Inbjudningar
Föredragande: JF

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Information om utskottets sammanträdesplan och ärendeplan hösten 2019
Föredragande: JF

7. Återrapport från delegationsresa till Kina

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 september kl. 10.00.


Bilagor