Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-19 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Elmarknadshubben
Information
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

3. El- och effektsituationen i olika delar av landet
Information
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 november kl. 10.00.

Bilagor