Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-21 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 november 2019
Information (punkt 5 på KKR:s dagordning)
Statssekreterare Krister Nilsson, Utrikesdepartementet

3. Redovisning av förslag till ställningstagande om årets resultatredovisning i budgetpropositionen
Föredragande: Ann-Charlotte Hammar Johnsson

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 november kl. 11.00.

Bilagor