Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Regional tillväxt (NU2)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 24 oktober)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CR

3. Energi (NU3)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 24 oktober)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MK

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november kl. 10.00.

Bilagor