Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-11-28 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 4 december 2019
Information (punkterna 13–15 på den kommenterade dagordningen)
Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet

3. EU-kommissionens godkännande av Telias förvärv av Bonnier Broadcasting
Information
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet

4. Näringsliv (NU1)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 24 oktober och 14 november)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LS

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december kl. 11.00.

Bilagor