Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Näringsliv (NU1)
Justering (tidigare behandlad 24 oktober, 14 november och 28 november)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LS

3. Regional tillväxt (NU2)
Justering (tidigare behandlad 24 oktober och 26 november)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CR

4. Energi (NU3)
Justering (tidigare behandlad 24 oktober och 26 november)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MK

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 december kl. 10.00.

Bilagor