Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-12-12 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Statliga bolag (NU4)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 14 november)
Skr. 2018/19:140 och motioner
Föredragande: FJ

3. Vårens planering
Information
Föredragande: JF

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 december kl. 11.00.

Bilagor