Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-17 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Statliga bolag (NU4)
Justering (tidigare behandlad 14 november och 12 december)
Skr. 2018/19:140 och motioner
Föredragande: FJ

3. Den nationella energi- och klimatplanen
Överläggning i de delar som rör näringsutskottets beredningsområde
Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet

4. Reseredogörelse
Anmälan

5. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll
Beslut

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 11.00.

Bilagor