Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Tisdag 2020-01-28 kl. 10:30

Tisdag 2020-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-01-28 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Elmarknadsfrågor (NU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ

3. Stöd till kommunsektorn
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Förslaget till utskottsinitiativ
Föredragande: JF

4. Överlämnande av motionsyrkanden
Beslut
Föredragande: JF

5. IPU-delegation i Genève
Beslut om deltagande
Föredragande: JF

6. OECD:s parlamentarikerdagar i Paris
Beslut om deltagande
Föredragande: JF

7. Inbjudan från utrikesutskottet till möte med kommissionär Ylva Johansson
Information
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Medgivande att närvara
Beslut
Medgivande att trafikutskottets ledamöter, suppleanter och kansli får närvara under punkten 11.

11. Postnord AB
Information
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet, statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, Styrelseordförande Christian W. Jansson, koncernchef och chef Sverige, Annemarie Gardshol, tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) och chef Group Business Control Lena Larsson, Postnord AB.

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 februari kl. 11.00.

Bilagor