Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-04 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Stöd till kommunsektorn
Information
Departementsråd Jeanette Edblad, ämnesråd Maria Olofsson och expeditionschef Jenny Kvarnholt, Näringsdepartementet.

3. Stöd till kommunsektorn (NU4y)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 28 januari)
Förslaget till utskottsinitiativ
Föredragande: JF

4. Elmarknadsfrågor (NU10)
Beredning (Tidigare behandlad 28 januari)
Motioner
Föredragande: FJ

5. Förslag till utskottsinitiativ
Ev. beslut

6. IPU-delegation i Genève
Beslut om deltagande
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari kl. 10.00.

Bilagor