Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Stöd till kommunsektorn (NU4y)
Justering (Tidigare behandlad 28 januari och 4 februari)
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: JF

3. Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 (NU9)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 21 januari)
Prop. 2019/20:53 och motionen
Föredragande: RB

4. Mineralpolitik (NU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

5. Näringspolitik (NU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: LS

6. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och konferensen om Europas framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet, ev. beredning
COM(2020) 37 och COM(2020) 27
Föredragande: AF

7. Uppföljning av riksdagens beslut att bilda Sveriges export- och investeringsråd
Beslut om trycklov av sammanfattningen
Föredragande: CR

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

10. IPU-delegation till Genevé
Beslut om deltagande
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari kl. 10.00.

Bilagor