Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-02-13 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 (NU9)
Justering (Tidigare behandlad 21 januari och 6 februari)
Prop. 2019/20:53 och motion
Föredragande: RB

3. Fonden för en rättvis omställning
Information
COM(2020) 22
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet.

4. Uppföljning av Sveaskogs markförsäljningsprogram
a) Information
Föredragande: Elisabet Michailaki Lindquist, Utvärderings- och förskningssekretariatet

b) Beslut om ny inriktning
Föredragande: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

5. Regional tillväxtpolitik (NU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: AF

6. Mottagande av motionsyrkanden
Beslut
Föredragande: JF

7. Utrikes resor
Information
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 februari kl. 10.00.

Bilagor