Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-02-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 27 februari 2020
Information (punkt 3–5 på KKR:s dagordning)
Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet

3. Elmarknadsfrågor (NU10)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 28 januari och 4 februari)
Motioner
Föredragande: FJ

4. Mineralpolitik (NU11)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 6 februari)
Motioner
Föredragande: RB

5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av Fonden för en rättvis omställning
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 22 och COM(2020) 23
Föredragande: CR

6. Utskottets ärendeplan våren 2020
Föredragande: JF

7. Sammanträde den 5 mars kl. 13.00
Beslut (enligt RO 7.15.3)
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Konkurrensverkets tillsyn
Information (kl. 10.45)
Granskningsrapport RIR 2019:26
Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Peter Jörgensen och enhetschef Jörgen Lindström, Riksrevisionen.

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars kl. 11.00 (vid behov), därefter torsdagen den 5 mars kl. 13.00.

Bilagor