Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-03-05 kl. 13:00

Torsdag 2020-03-05 kl. 13:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-05 13:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
Beslut om överläggning
COM(2019) 623
Föredragande: JF

3. Rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
Överläggning
COM(2019) 623
Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet

4. Rådet för utrikes frågor (handel) den 12 mars 2020
Information (punkterna 3–5 kommenterad dagordning)
Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet

5. Elmarknadsfrågor (NU10)
Justering (Tidigare behandlad 28 januari, 4 februari och 20 februari)
Motioner
Föredragande: FJ

6. Mineralpolitik (NU11)
Justering (Tidigare behandlad 6 februari och 20 februari)
Motioner
Föredragande: RB

7. Den europeiska gröna given
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
COM(2019) 640
Föredragande: FJ

8. Offentlig utfrågning om AI
Beslut
Föredragande: JF

9. Internt kunskapsseminarium
Information
Föredragande: JF

10. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

11. Övriga ärenden
Förslag om att bjuda in statsrådet Ibrahim Baylan för information om möjliga effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv och behov av eeventuella åtgärder.

12. Kanslimeddelanden

13. Återrapport från OECD-konferens den 24–26 februari 2020
Helene Hellmark Knutsson (S) och Lotta Olsson (M)

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars kl. 11.00.

Efter sammanträdet: Information om utskottets uppföljningsrapport om Business Sweden (CR) ca 20 min.

Bilagor