Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Möjliga effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv och behov av eventuella åtgärder
Information
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet

3. Möjliga effekter av det nya coronaviruset för svensk export
Information (kl. 11.30)
Chefekonom Lena Sellgren och Asienchef David Hallgren, Business Sweden

4. Återrapport från OECD-konferens den 24–26 februari 2020
Helene Hellmark Knutsson (S) och Lotta Olsson (M)

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars kl. 10.00.

Bilagor