Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Näringspolitik (NU12)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 6 februari)
Motioner
Föredragande: LS

3. Regional tillväxtpolitik (NU13)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 13 februari)
Motioner
Föredragande: AF

4. Energipolitik (NU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

5. Handelspolitik (NU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: CR

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars kl. 10.00.

Efter sammanträdet: Internt kunskapsseminarium om uppföljningen av Business Sweden (kl. 10.30–12.00)


Bilagor