Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-03-19 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-03-19 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll

2. Näringspolitik (NU12)
Justering (Tidigare behandlad 6 februari och 12 mars)
Motioner
Föredragande: LS

3. Regional tillväxtpolitik (NU13)
Justering (Tidigare behandlad 13 februari och 12 mars)
Motioner
Föredragande: AF

4. Den europeiska gröna given (NU5y)
Justering (Tidigare behandlad 5 mars)
COM(2019) 640
Föredragande: JF

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

6. Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att i samband med vice.ordf. inhämta regeringens bedömning över de eventuella subsidiaritetsärenden som inkommer.

7. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att justera dagens protokoll.

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april prel. kl. 10.00.

Bilagor