Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Onsdag 2020-03-25 kl. 13:00

Onsdag 2020-03-25 kl. 13:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-03-25 13:00
Plats: RÖ5-37

1. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum
Ev. beslut (vid behov)

2. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Beslut

3. Effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv och svensk handel
Information
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet, och statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet.

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april prel. kl. 10.00.

Bilagor