Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-04-02 kl. 11:15

Torsdag 2020-04-02 kl. 11:15

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-04-02 11:15
Plats: RÖ4-09 (SkU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Beslut

2. Möjliga effekter av det nya coronaviruset för energibranschen
Information
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Beredningsprocessen
Information

5. Riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2019/20:75 och motioner
Föredragande: FJ

6. Klimatpolitisk handlingsplan
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: RB

7. Kommissionens vitbok om AI
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
COM(2020) 65
Föredragande: AF

8. Subsidiaritetsprövning av förslag om investeringsinitiativ mot coronaeffekter
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 113
Föredragande: AF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april (två sammanträden).

Bilagor