Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Onsdag 2020-04-22 kl. 13:00

Onsdag 2020-04-22 kl. 13:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-04-22 13:00
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Beslut

2. Åtgärder med anledning av coronapandemin – korttidsarbete, företagsstöd och Europeiska regionala utvecklingsfonden
Information per telefon
Generaldirektör Gunilla Nordlöf och avdelningschef Tim Brooks, Tillväxtverket.

3. Effekter på företagande av coronapandemin – konkurser, rekonstruktioner, nyregistreringar m.m.
Information per telefon (ca kl. 13.30)
Generaldirektör Annika Stenberg, Bolagsverket.

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Förslag till utskottsinitiativ
Svarar på frågor (kl. 14.30)
Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april kl. 09:15

Bilagor