Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:15

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:15

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-04-23 09:15
Plats: Förstakammare

1. Klimatpolitisk handlingsplan (NU6y)
Justering (Tidigare behandlad 2 april)
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: RB

2. Riksdagens skrivelser till regeringen (NU7y)
Justering (Tidigare behandlad 2 april )
Skrivelse 2019/20:75 och motioner
Föredragande: FJ

3. Kommissionens vitbok om AI (NU8y)
Justering (Tidigare behandlad 2 april)
COM(2020) 65
Föredragande: AF

4. Förslag till utskottsinitiativ
Beslut (Tidigare behandlad 21 april)
Föredragande: JF

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april kl. 14.00

Bilagor