Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Tisdag 2020-04-28 kl. 14:00

Tisdag 2020-04-28 kl. 14:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-04-28 14:00
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype
Beslut

2. Effekter av coronapandemin på Swedavias ekonomi och verksamhet och åtgärder med anledning av dessa
Information via Skype
Verkställande direktör Jonas Abrahamsson, Swedavia

3. Sammanträde den 29 april kl. 10.30
Beslut (enligt RO 7.15.3)

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Onsdagen den 29 april kl. 10.30.

Bilagor