Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Onsdag 2020-04-29 kl. 10:30

Onsdag 2020-04-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-04-29 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype
Beslut

2. Effekter av coronapandemin på Jernhusens ekonomi och verksamhet och åtgärder med anledning av dessa
Information via Skype
Verkställande direktör Kerstin Gillsbro, affärsområdeschef Stationer Åsa Dahl, HR & kommunikationschef Henrik Fontin, ansvarig samhällskontakter Olof Kjellström, Jernhusen

3. Justering av protokoll

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Effekter av coronapandemin på Vattenfalls ekonomi och verksamhet och åtgärder med anledning av dessa
Information via Skype (ca kl. 11.30)
Verkställande direktör Magnus Hall, Vattenfall

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj

Bilagor