Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Torsdag 2020-05-07 kl. 13:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 13:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-05-07 13:00
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype
Beslut

2. Effekter av coronapandemin för innovationsföretag, startups och scaleups
Information via Skype
Verkställande direktör Johan Ödmark och kommunikatör Ulrica Gellerstedt, Swedish Incubators & Science Parks, verkställande direktör GU Ventures Klementina Österberg

3. Justering av protokoll

4. Skärpt straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (NU18)
Beredning
Prop. 2019/20:149 och motioner
Föredragande: FJ

5. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2019/20:99
Föredragande: RB

6. Ev. yttrande till utrikesutskottet
Fråga om yttrande till utrikesutskottet, ev. beredning
Föredragande: CR

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj

Bilagor