Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Tisdag 2020-05-12 kl. 12:15

Tisdag 2020-05-12 kl. 12:15

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-05-12 12:15
Plats: RÖ4-09 (SkU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype
Beslut

2. Effekter av coronapandemin på Almis verksamhet
Information via Skype
Koncernchef och vd Göran Lundwall, vice vd och chef Affärsområde Företagspartner Sara Brandt och vd Almi Invest Mikael Karlsson, Almi Företagspartner AB

3. Justering av protokoll

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (NU19)
Beredning
Prop.2019/20:159
Föredragande: CR

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj kl. 08.00

Bilagor