Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Torsdag 2020-05-14 kl. 08:00

Torsdag 2020-05-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-05-14 08:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Industristrategi och SMF-strategi för EU
a) En ny industristrategi för EU
Överläggning
2019/20:FPM26
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet

b) En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU
Överläggning
2019/20:FPM27
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet

2. Hinder och handlingsplan för bättre efterlevnad av inremarknadsreglerna
Överläggning
2019/20:FPM29
Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet

3. Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering (NU16)
Justering (Tidigare behandlad 16 april)
Skr. 2019/20:42 och motioner
Föredragande: LS

4. Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsyn (NU17)
Justering (Tidigare behandlad 16 april)
Skr. 2019/20:76 och motioner
Föredragande: FJ

5. Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar (NU9y)
Justering (Tidigare behandlad 7 maj)
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: CR

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj

Bilagor