Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Tisdag 2020-05-26 kl. 10:30

Tisdag 2020-05-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-05-26 10:30
Plats: RÖ4-30

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype

2. Effekter av coronapandemin för svensk export
Information via Skype
Vice vd Fredrik Fexe och chefekonom Lena Sellgren, Business Sweden

3. Justering av protokoll

4. Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling
Ev. beslut om överläggning
COM(2016) 34
Föredragande: RB

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: RB

7. Internt digitalt seminarium om utskottets uppföljning av Sveaskogs markförsäljningsprogram den 11 juni
Information
Föredragande: RB

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni

Bilagor