Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum (NU5)
Justering (Tidigare behandlad 26 september och 10 oktober)
Skr. 2018/19:135 och motioner
Föredragande: FJ

3. Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet (NU6)
Justering (Tidigare behandlad 26 september och 10 oktober)
Skr. 2018/19:123 och motioner
Föredragande: LS

4. Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen (NU7)
Justering (Tidigare behandlad 26 september och 10 oktober)
Skr. 2018/19:153 och motion
Föredragande: MK

5. Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland (NU8)
Beredning
Prop. 2019/20:16
Föredragande: MK

6. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19, 21 och 24
Yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 10 oktober)
Prop. 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: AF

7. Återrapport från WTO-möte
Åsa Eriksson (S) och Tobias Andersson (SD)

8. Återrapport från OECD-konferens
Lotta Olsson (M)

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober kl. 11.00.

Bilagor