Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Tisdag 2020-06-02 kl. 10:30

Tisdag 2020-06-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-06-02 10:30
Plats: RÖ 4-30

1. Medgivande att vara uppkopplade via Skype

2. Informellt möte i rådet för utrikes frågor (handel) inför WTO den 9 juni 2020
Information inför videomöte
Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet

3. EU-UK-förhandlingarna
Information
Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Subsidiaritetsprövning av ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
Beredning och ev. beslut
COM(2020) 206
Föredragande: AF

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni prel. kl. 8.40

Bilagor