Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:35

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:35

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-06-04 08:35
Plats: Förstakammarsalen

1. Skärpt straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (NU18)
Justering (Tidigare behandlad 7 maj)
Prop. 2019/20:149 och motioner
Föredragande: FJ

2. Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (NU19)
Justering (Tidigare behandlad 12 maj)
Prop. 2019/20:159
Föredragande: CR

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 juni prel. 10.30

Bilagor