Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Tisdag 2020-06-16 kl. 09:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-06-16 09:00
Plats: RÖ4-30

1. Medgivande att vara uppkopplade per videolänk
Beslut

2. Justering av protokoll

3. Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (NU20)
Beredning
Prop.2019/20: 183
Föredragande: RB

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 juni kl. 10.00

Bilagor