Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Tisdag 2020-06-16 kl. 10:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-06-16 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling
Överläggning (kl. 10.00)
COM(2016) 34
Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet

2. REACT-EU och följdändringar i förslaget till lagstiftningspaketet 2021--2027 och Fonden för rättvis omställning
Överläggning (kl. 10.30)
COM(2020) 450
COM(2020) 451
COM(2020) 452
COM(2020) 460
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 juni kl. 10.30

Bilagor