Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:45 Torsdag 2020-06-18 kl. 10:30

Torsdag 2020-06-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:45
Datum och tid: 2020-06-18 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Justering av protokoll

3. Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (NU20)
Justering
Prop. 2019/20:183
Föredragande: RB

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att justera dagens protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Vid behov torsdagen den 27 augusti kl. 10.00 och torsdagen den 3 september kl. 10.00, därefter torsdagen den 10 september kl. 10.00.

Bilagor