Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:46 Tisdag 2020-06-23 kl. 14:00

Tisdag 2020-06-23 kl. 14:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:46
Datum och tid: 2020-06-23 14:00
Plats: RÖ 4-27

1. Upprop

2. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

3. Effektsituationen i södra Sverige
Information per videolänk
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet
Generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, Affärsverket Svenska kraftnät

4. Anmälan av inkommen skrivelse
Föredragande: JF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att justera dagens protokoll

8. Nästa sammanträde
Vid behov torsdagen den 27 augusti kl. 10.00 och torsdagen den 3 september kl. 10.00, därefter torsdagen den 10 september kl. 10.00.
Bilagor