Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19, 21 och 24
Yttrande till finansutskottet
Justering (Tidigare behandlad 10 oktober och 15 oktober)
Prop. 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: AF

3. Vissa EU-frågor
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet
Information om
a) genomförandet av EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
b) genomförandet av EU:s nya direktiv om vissa onlinesändningar av radio och TV
c) EU:s tillträde till Lissabonöverenskommelsen
d) ändringar i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel
e) det enhetliga patentsystemet

4. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: LS

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 oktober kl. 10.00.

Bilagor