Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Regeringens syn på Vattenfall AB:s försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland
Information
Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet

3. Arbetet i frågor som rör Kina (NU3y)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 22 oktober och 24 oktober)
Yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: AF

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november kl. 10.00.

Bilagor