Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland (NU8)
Justering (tidigare behandlad 15 oktober och 24 oktober)
Prop. 2019/20:16
Föredragande: MK

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (NU2y)
Justering (tidigare behandlad 10 oktober och 24 oktober)
Yttrande till konstitutionsutskottet
PM
Föredragande: AF

4. Arbetet i frågor som rör Kina (NU3y)
Justering (tidigare behandlad 22 oktober, 24 oktober och 5 november)
Yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: AF

5. Business Sweden
Information
Verkställande direktör Ylva Berg, head of Government Affairs Johan Norin och senior project manager Cecilia Schartau

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

7. Återrappport från delegationsresa till USA och Kanada

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november kl. 10.00.

Bilagor