Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Rådet för utrikes frågor (handel) den 21 november 2019
Information (punkterna 3–5 kommenterad dagordning)
Statssekreterare Krister Nilsson, Utrikesdepartementet

3. Vägledande principer för den nationella energi- och klimatplanen
Överläggning
Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet

4. Enklare att starta företag
Information
Granskningsrapport RIR 2019:14
Riksrevisor Helena Lindberg

5. Mottagande av motion
Beslut (omedelbar justering)
Motion 2018/19:2011 (M)
Föredragande: JF

6. Statliga bolag (NU4)
Beredning
Skr. 2018/19:140 och motioner
Föredragande: FJ

7. Näringsliv (NU1)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 24 oktober)
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LS

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 november kl. 11.00.

Bilagor