Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Det nya coronavirusets effekter på svenska företags exportmöjligheter
Verkställande direktör Ylva Berg och chefsekonom Lena Sellgren, Business Sweden

3. Det nya coronavirusets effekter på internationell handel
Generaldirektör Anders Ahnlid, enhetschef Agnès Courades Allebeck, chefsekonom Patrik Tingvall och ämnesråd Per Altenberg, Kommerskollegium

4. Justering av protokoll

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (NU1y)
Justering
Prop. 2019/20:193 och motioner
Föredragande: CR

6. Kommissionens vitbok om utländskasubventioner på den inre marknaden (NU8)
Beredning
COM (2020) 253
Föredragande: AF

7. Utskottets arbete med EU-frågor
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 september kl. 11.00

Bilagor