Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Justering av protokoll

3. Vitboken om utländska subventioner på den inre marknaden
Överläggning
COM(2020) 253
Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet

4. Kommissionens vitbok om utländskasubventioner på den inre marknaden (NU8)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad den 17 september)
COM (2020) 253
Föredragande: AF

5. Utskottets arbete med EU-frågor
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september kl. 10.00.

Bilagor