Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv (NU2y)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 15 oktober)
Prop. 2020/21:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: CR

4. Kommissionens arbetsprogram 2021
Fråga om yttrande till utrikesutskottet, ev. beredning
COM(2020) 690
Föredragande: AF

5. Förslag till utskottsinitiativ
Fråga om utskottsinitiativ om en uppföljning av situationen på elmarknaden

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

7. Inbjudan till offentlig utfrågning
Föredragande: JF

8. Information om motionsyrkanden som hänvisats till utskottet under AMT 2020/21
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november kl. 11.00.

Bilagor