Näringsutskottets sammanträde Fredag 2006-05-19 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem jämte motioner. (JF)

3. Anmälan av faktapromemoria 2005/06:FPM93 om reviderat förslag till tjänstedirektiv.

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 19
3. FaktaPM