Näringsutskottets sammanträde Fredag 2009-02-27 kl. 13:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB jämte motion. (KS)

2. Kanslimeddelanden.

3. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Förslag till yttrande nr 7
2. Rapporter dels från TTE-rådet den 19 februari, dels från EU-konferens den 16 och 17 februari om ekonomisk återhämtning i Europa