Näringsutskottets sammanträde Fredag 2010-09-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:42

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:42
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Behandling och beslut rörande subsidiaritetsprövning av förslag till rådets förordning om översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent. (AKA)

2. Information om inställd studieresa till världsutställningen i Shanghai.

3. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll.

Bilagor


1. Förslag från kommisionen, fakta-PM och PM