Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Sven-Eric Söder, kanslirådet Viktoria Aastrup och ämnessakkunnige Hans Ragnhäll, Näringsdepartementet, lämnar information om Telias verksamhet i Ryssland.

3. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av skrivelse 2005/06:23 om Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning jämte motioner. (KS)

4. Övertagande av motionsyrkande från skatteutskottet.

5. Inbjudan till konferens med China Business Forum i Stockholm den 9 och 10 mars (för två personer).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Rapport och OH-bilder från Kristdemokraterna (även utsänd i dec. 2005)
3. Förslag till betänkande nr 11
5. Inbjudan
6. Förteckning över hittills anmälda deltagare till besöket hos ITPS