Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 11.00) Riksrevisor Kjell Larsson och revisionsdirektör Ulla Andrén lämnar information om Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar.

3. Behandling av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6 angående bolagiseringen av Statens järnvägar. (KS)

4. Inbjudan att besöka Astra Zeneca i Södertälje den 5 april (avresa kl. 10.00).

5. Inbjudan till utskottet (fyra ledamöter) att ingå i tredje vice talman Helena Höijs studieresa till Tunisien den 27 - 29 mars (utresa den 26 mars).

6. Fråga om deltagare till China Business Forum den 9 mars.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Sammanfattning av Riksrevisionens rapport
3. PM och motionshäfte samt yttrande från trafikutskottet
7. Bilder från informationen om Innovationsbron i utskottet den 16 februari